Polityka Prywatności WKPR Wesoła

Głównym celem portalu www.wkpr.pl jest prezentowanie informacji związanych z działalnością klubu sportowego WKPR Wesoła  a także udostępnianie innych treści i usług związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu.

WKPR Wesoła – administrator portalu www.wkpr.pl nie wykorzystuje portalu www.wkpr.pl do gromadzenia danych osobowych użytkowników. 

WKPR Wesoła w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych.

WKPR Wesoła .zbiera wyłącznie informacje o wykorzystywaniu niniejszego portalu przez zapisywanie do logów systemowych danych technologicznych, takich jak data połączenia z serwisem oraz adres IP. Informacje te są wykorzystywane do celów wyłącznie administracyjnych i statystycznych i nie pozwalają na identyfikację pojedynczego użytkownika. 

Dane te przechowywane są w specjalnej strefie bezpieczeństwa i mają do nich dostęp tylko i wyłącznie upoważnione osoby związane z portalem www.wkpr.pl. i zobowiązane do zachowania uzyskanych informacji w tajemnicy. Stosownie do zapisu art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), WKPR Wesoła może zostać zobowiązana do wydania informacji zawartych w logach dostępowych (w tym w szczególności numeru IP komputera) organom państwa, uprawnionym na podstawie prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. 

WKPR Wesoła  jako administrator portalu www.wkpr.pl nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach portalu www.wkpr.pl, jak i tych, które umieszczają linki do portalu www.wkpr.pl 

Powyższe zasady zachowania poufności mogą ulec w przyszłości zmianom. O wszelkich zmianach użytkownicy zostaną zawsze poinformowani z wyprzedzeniem. 

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące warunków korzystania z portalu www.wisene.pl oraz ochrony prywatności jego użytkowników można przekazać do WKPR Wesoła korzystając z danych podanych w zakładce “kontakt”.

Wszelkie dane osobowe np. dane kontaktowe, telefoniczne przekazane do WKPR Wesoła w wyniku bezpośredniego kontaktu ze wskazanymi pracownikami Klubu lub za pośrednictwem wskazanych tamże adresów kontaktowych są objęte ochroną wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/679 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych” (dalej jako: RODO). Pełną informację o zakresie realizacji praw osób fizycznych, których dane są przewarzane otrzyma Pani/Pan poprzez adres biuro@wkpr.pl